Ο Υπολογιστής Υδατικού Αποτυπώματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πλέον διαθέσιμος διαδικτυακά!

Το έργο Save H20 ανέπτυξε έναν Υπολογιστή Υδατικού Αποτυπώματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που είναι πλέον διαθέσιμος διαδικτυακά και έτοιμος για να τον χρησιμοποιήσετε!

Ο Υπολογιστής βοηθά τις ΜΜΕ να υπολογίσουν το άμεσο και έμμεσο υδατικό αποτύπωμα, καθοδηγώντας τους χρήστες βήμα προς βήμα ώστε να υπολογίσουν το υδατικό τους αποτύπωμα.

Ο Υπολογιστής είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στους κλάδους της γεωργίας, των τροφίμων, της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας μετάλλου, όμως μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, που την ενδιαφέρει η αξιολόγηση  της βιωσιμότητα και της αποτελεσματικότητας του υδατικού τους αποτυπώματος!

Το εργαλείο βασίζεται στο Εγχειρίδιο Αξιολόγησης του Υδατικού Αποτυπώματος καθώς και στη Βάση Δεδομένων του Δικτύου για το Υδατικό αποτύπωμα.

O Υπολογιστής Υδατικού Αποτυπώματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι διαθέσιμο στους ακόλουθους συνδέσμους:
EN (Αγγλικά) | IT (Ιταλικά) | GR (Ελληνικά) | HR (Κροατικά) | NL (Ολλανδικά) | PT (Πορτογαλικά) | FR (Γαλλικά)

 

2016-07-14