Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Save H20 και είναι διαθέσιμο διαδικτυακά!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Save H20 ολοκληρώθηκε και είναι πλέον έτοιμο για να το παρακολουθήσετε!

Είναι ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσβάσιμο διαδικτυακά, που απευθύνεται σε ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των συστημάτων παραγωγής τους.

Ο συμμετέχοντες  θα παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, σχεδιασμένο με βάση το νέο επαγγελματικό περίγραμμα του Διαχειριστή Υδατικού Αποτυπώματος.

Μέσα από την εκπαίδευση, οι εταιρείες θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται τους υδάτινους πόρους με έναν πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο, σεβόμενες παράλληλα τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Save H2O είναι διαθέσιμο σε 7 γλώσσες και προσβάσιμο μέσω του συνδέσμου: http://saveh2otraining.com/

2016-07-18