3η συνάντηση έργου

Η 3η διακρατική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος “Save Water for an Horizon of Opportunities – Save H2O” πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2015. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την εταιρεία IDEC, στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά, στην Ελλάδα.

Ο κύριος στόχος της 3ης συνάντησης των εταίρων ήταν να παρουσιάσουν και να συζητήσουν την πρόοδο των εργασιών για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και να συμφωνήσουν για τα επόμενα βήματα.

Όλοι οι εταίροι είναι πολύ ενθουσιασμένοι και βέβαιοι πως τα εκπαιδευτικά υλικά και ο υπολογιστής του υδατικού αποτυπώματος για τις ΜΜΕ, θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και τους εργαζόμενους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

2015-10-13