Η ανάγκη για το υδατικό αποτύπωμα στις επιχειρήσεις – Η πρώτη ημερίδα διάχυσης διοργανώθηκε στο Ζαντάρ

Η πρώτη ημερίδα του έργου σχετικά με το υδατικό αποτύπωμα στον επιχειρηματικό τομέα πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015, στην πόλη Ζαντάρ της Κροατίας. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Impact Center της Ζαντάρ και είχε μεγάλη επιτυχία.  Περίπου 50 άτομα, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και επιχειρηματικών ενώσεων, οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικά κέντρα, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, καθώς και οι δημόσιες αρχές ήταν παρόντες. Ο κύριος στόχος της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόγραμμα Save H2O και η ενημέρωση για το υπό ανάπτυξη εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και η παρουσίαση της έκθεσης για τις τρέχουσες πρακτικές σχετικά με το Υδατικό Αποτύπωμα και των αναγκών κατάρτισης του επιχειρηματικού τομέα.

2016-07-18