Τελική ημερίδα Save H2O

Η τελική ημερίδα του προγράμματος “Save Water for an Horizon of Opportunities – Save H2O” έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2016. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το συντονιστή του έργου, τον οργανισμό Zadar County Rural Development Agency - AGRRA και πραγματοποιήθηκε στο Impact Center στην πόλη Ζαντάρ της Κροατίας.

Περισσότερα από 100 άτομα έδωσαν το παρόν στην ημερίδα, εκπροσωπώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικές επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές.

2016-06-30