ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAVE H2O

Το πρόγραμμα Save H2O παρέχει ένα σύνολο εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων, που προσφέρουν στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στο τεχνικό προσωπικό και στους εμπειρογνώμονες από οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αξιολόγηση του υδατικού αποτυπώματος των ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Επίσης τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να σχεδιάζουν στρατηγικές κατάλληλες ώστε να μειώσουν το υδατικό τους αποτύπωμα χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής τους.

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει ένα νέο επαγγελματικό προφίλ, αυτό του Διαχειριστή Υδατικού Αποτυπώματος.

Το Save H2O χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.