Γιατί να επιλέξετε το Save H20;

  • Τα εκπαιδευτικά υλικά βασίζονται σε τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και αναπτύσσονται από εμπειρογνώμονες στον τομέα του υδατικού αποτυπώματος.
  • Πρόσβαση στα εκπαιδευτικά υλικά μέσω e-learning οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε με την άνεσή σας.
  • Τα υλικά είναι δομημένα σε μαθησιακά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις αρχές του ECVET.
  • Διαθεσιμότητα σε επτά γλώσσες: Αγγλικά, Κροατικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ολλανδικά και Πορτογαλικά.

Νέες επαγγελματικές προοπτικές μέσα από το αναδυόμενο επαγγελματικό προφίλ του Διαχειριστή Υδατικού Αποτυπώματος.