Ομαδες Στοχοι Του Προγραμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους της γεωργίας, των τροφίμων, της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας μετάλλου.

Επίσης απευθύνεται σε τεχνικούς, συμβούλους, φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλους οργανισμούς, που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους.

Οι δημόσιοι φορείς και οι φορείς λήψης αποφάσεων μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το έργο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Save H2O για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων εντός των επιχειρήσεων.