Αποτελεσματα

Το βασικό αποτέλεσμα του έργου είναι ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσβάσιμο διαδικτυακά, που απευθύνεται σε ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των συστημάτων παραγωγής τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει το νέο επαγγελματικό προφίλ του Διαχειριστή Υδατικού Αποτυπώματος: οι διαχειριστές/ ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα εκπαιδευτούννα διαχειρίζονται τους υδάτινους πόρουςμε έναν πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο, σεβόμενοι παράλληλα τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SAVEH2O βασίζεται σε μια πρακτική μεθοδολογική προσέγγιση, που παρέχει στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με το υδατικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων τους.