Μετρητής Υδατικού Αποτυπώματος για τις ΜΜΕ

Καλώς ήρθατε στον Μετρητή Υδατικού Απτουπώματος για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το εργαλείο αυτό βοηθά τις ΜΜΕ να υπολογίσουν το άμεσο και έμμεσο υδατικό αποτύπωμα τους.

O Υπολογιστής Υδατικού Αποτυπώματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι διαθέσιμο στους ακόλουθους συνδέσμους:

wfn.project-platforms.com/sme-calculator/gr/index.html