Υδατικό Αποτύπωμα

Το υδατικό αποτύπωμα υπολογίζει την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή καθενός από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει μια επιχείρηση. Μπορεί να υπολογιστεί για μια ενιαία διαδικασία, όπως η καλλιέργεια ρυζιού, για ένα προϊόν, όπως ένα ζευγάρι παντελονιών τζιν, για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε ένα όχημα ή για μια ολόκληρη εταιρεία.

Το υδατικό αποτύπωμα μας επιτρέπει να απαντήσουμε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για τις επιχειρήσεις, όπως:

  • Πού εντοπίζεται η εξάρτηση νερού στις λειτουργίες της εταιρείας μου ή της εφοδιαστικής μου αλυσίδας;
  • Μπορεί η επιχείρησή μου να είναι σε κίνδυνο λόγω των προβλημάτων με το νερό σε άλλα μέρη του κόσμου;
  • Μπορώ να κάνω κάτι για να μειώσωτο δικό μουυδατικό αποτύπωμακαι να βοηθήσω με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη διαχείριση του νερού τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τη φύση;

Το υδατικό αποτύπωμα εξετάζει τόσο την άμεση όσο και την έμμεση χρήση νερού από μια διαδικασία, προϊόν, τομέα ή επιχείρηση και περιλαμβάνει την κατανάλωση του νερού και τη ρύπανση σε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής: από την αλυσίδα εφοδιασμού έως τον τελικό χρήστη.

Ως εκ τούτου, το υδατικό αποτύπωμα σας επιτρέπει να καταλάβετε που χρησιμοποιούνται και μολύνονται οι υδάτινοι πόροι για την παραγωγή των υλικών και υπηρεσιών που αγοράζετε από τους άλλους για να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας.

Το υδατικό αποτύπωμα έχει τρεις συνιστώσες: πράσινο, μπλε και γκρι.

Μαζί αυτές οι συνιστώσες παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της χρήσης του νερού, οριοθετώντας την πηγή του νερού που καταναλώνεται είτε ως βροχή/ υγρασία εδάφους (πράσινο νερό) ή επιφανειακά / υπόγεια ύδατα (μπλε νερό) και της ποσότητας γλυκού νερού που απαιτείται για την αφομοίωση των ρύπων (γκρίζο νερό) για την παραγωγή ενός προϊόντος που εμπορεύεται η επιχείρησή σας.

Με τη μέτρηση του όγκου και της πηγής του νερού που καταναλώνεται για την παραγωγή ενός προϊόντος καταλαβαίνουμε πόσο παραγωγικά χρησιμοποιούνται οι πόροι γλυκού νερού - δηλαδή, πόσες μονάδες παραγωγής έχουν προκύψει από κάθε λίτρο νερού που χρησιμοποιείται. Αυτό το μέτρο της αποδοτικότητας των πόρων μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στην ποσότητα του νερού που καταναλώνεται, το πράσινο και το μπλε υδατικό αποτύπωμα, όσο και στο ποσό της ικανότητας αφομοίωσης που χρησιμοποιείται, το γκρι υδατικό αποτύπωμα. Αν παράγουμε ένα προϊόν με μικρότερο γκρι υδατικό αποτύπωμα, έχουμε βάλει λιγότερη πίεση στους πόρους γλυκού νερού και συμβάλαμε λιγότερο με τον τρόπο αυτό  στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υδατικό αποτύπωμα παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://waterfootprint.org/