Εταίροι

Ο Οργανισμός Αγροτικής Ανάπτυξης της Επαρχείας του Zadar- AGRRA(Zadar County Rural Development Agency)είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που δημιουργήθηκε από την Επαρχεία του Zadar με σκοπό την ενημέρωση, το συντονισμό και την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, καθώς και για την αύξηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την οικολογία και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.agrra.hr

Η Driope είναι μια κροατική εταιρεία συμβούλων, που δημιουργήθηκε στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον με πρωτοβουλία εμπειρογνωμόνων που συνδέονται στενά με την μάκρο-περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Έχουμε αναπτύξει μια επιχείρηση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διεθνοποίηση, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τα ταμεία της ΕΕ και τις γλωσσικές υπηρεσίες. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε καινοτόμους τομείς, οι εταιρικές σχέσεις με τους ηγέτες διαφορετικών τομέων και η συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, τόσο της Κροατίας όσο και της Ιταλίας, είναι η συνταγή της επιτυχίας της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.driope.hr

Το Κροατικό Οικονομικό Επιμελητήριο είναι μια ανεξάρτητη επαγγελματική και επιχειρηματική οργάνωση όλων των νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδρύθηκε το 1852 και η οργάνωσή του βασίζεται στην ευρωπαϊκή παράδοση και το λεγόμενο ηπειρωτικό πρότυπο των Αυστριακών και Γερμανικών επιμελητηρίων με υποχρεωτική συμμετοχή. Κάθε επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Δικαστήριο είναι μέλος του Επιμελητηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://en.hgk.hr

Η Eurocrea Merchant είναι μια εταιρεία συμβούλων και εκπαίδευσης με έδρα στην Ιταλία, με δύο γραφεία που βρίσκονται στο Μιλάνο και τη Νάπολη. Ο κύριος στόχος της είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ιταλικής κοινωνίας, μέσω της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την κατάρτιση και τη δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.eurocreamerchant.it

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων και Κέντρων Καινοτομίας – ΕΒΝ(EuropeanBusinessandInnovationCentreNetwork) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός με τη μορφή μιας ανοιχτής κοινότητας για οποιαδήποτε οργάνωση υποστήριξης επιχειρήσεων έχει ως αποστολή την υποστήριξη επιχειρηματιών, νεοσύστατων ή καινοτόμων ΜΜΕ.

Δημιουργήθηκε από την ΕΚ το 1984 για να συντονίσει τις δραστηριότητες των Κέντρων Επιχειρήσεων &Καινοτομίας (BIC) και αριθμεί πάνω από 240 μέλη (155 BIC και 75 συνδεδεμένα μέλη) στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το EBN έχει γίνει σημείο αναφοράς στην Ευρώπη για την καινοτομία, τις εταιρείες spin-off, την επιχειρηματικότητα, τις ΜΜΕ και την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Όσον αφορά τη διαχείριση έργων, το EBN έχει 25 χρόνια εμπειρίας στο συντονισμό σχεδίων για διάφορες Γενικές Διευθύνσεις και πιο πρόσφατα για την Παγκόσμια Τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες,παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ebn.be

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης που βρίσκεται στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της συνίστανται στην κατάρτιση, την παροχή διαχειριστικών συμβουλών, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης και ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC συνεργάζεται με περισσότερα από 170 ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένους τομείς.

Η IDEC έχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος. Συγκεκριμένα στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης έχει εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη δια βίου μάθηση και ιδίως το EQF, ECVET, το Europass, EQAVET, την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.idec.gr

Η Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) είναι μια ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλών που δημιουργήθηκε το 1997 στην Πορτογαλία ως ένα ενεργό κέντρο εθνικών και διεθνών δικτύων στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.spi.pt/en.index

Το Δίκτυο Υδατικού Αποτυπώματος (Water Footprint Network) είναι ένα δυναμικό, παγκόσμιο δίκτυο που οδηγεί την καινοτομία και παρέχει έμπνευση για τις αλλαγές που πρέπει όλοι να κάνουμε για να μοιράζεταιδίκαια το φρέσκο ​​νερό μεταξύ όλων των ανθρώπων και να διατηρούνται οι ακμάζουσες κοινότητες και η ποικιλομορφία της φύσης.

Αναγνωρίζοντας την αξία του υδατικούαποτυπώματος, διεθνείς ηγέτες συναντήθηκαν το 2008 για να δημιουργήσουν ένα δίκτυο οργανώσεων που έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί πρακτικές λύσεις και στρατηγικές ιδέες για να αλλάξει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και διαχειριζόμαστετους υδάτινους πόρουςμας, βασιζόμενο πάντα σε επιστημονικά δεδομένα.

Πάνω από 200 εταίροι από μεγάλες εταιρείες έως προμηθευτές μικρής κλίμακας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ρυθμιστικές αρχές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν επιλέξει να ενταχθούν στο Δίκτυο Υδατικού Αποτυπώματος. Μαζί, η μαθησιακή μας κοινότητα μοιράζεται τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της γνώσης, των πληροφοριών και των ιδεών για να κλιμακώσει την αλλαγή σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://waterfootprint.org/en/