Kalkulator vodnog otiska za mala i srednja poduzeća (MSP) dostupan je online!

 

Save H2O projekt razvio je kalkulator vodnog otiska za mala i srednja poduzeća (MSP) koji je sada dostupan online i spreman za upotrebu!

Kalkulator pomaže malim i srednjim poduzećima da izračunaju svoj izravni i neizravni vodni otisak te

ih vodi korak po korak kroz izračun njihovog poslovnog vodnog otiska.
Posebno je usmjeren prema europskim malim i srednjim poduzećima iz tekstilnog sektora, poljoprivredno-prehrambenog sektora i metalurške industrije, ali mogu ga koristiti i bilo koji drugi subjekti zainteresirani za procjenu održivosti i učinkovitosti njihovog poslovnog vodnog otiska!

Ovaj alat temelji se na  Water Footprint Assessment Manual i Water Footprint Network's WaterStat database.

Kalkulator vodnog otiska možete pronaći na:
EN (ENGLESKI) | IT (TALIJANSKI) | GR (GRČKI) | HR (HRVATSKI) | NL (NIZOZEMSKI) | PT (PORTUGALSKI) | FR (FRANCUSKI)
 

2016-07-14