Zašto Save H2O?

  • Nastavni materijali temelje se na tekućim primjerima dobre prakse stručnjaka u području vodnog otiska
  • E-učenje: pristupite materijalima bilo kad, bilo gdje i u bilo koje vrijeme
  • Ishodi učenja strukturirani su prema ECVET načelima
  • Dostupan na sedam jezika: engleski, hrvatski, francuski, grčki, talijanski, nizozemski i portugalski

Nove poslovne mogućnosti koje se pružaju putem profesionalne figure Managera vodnog otiska