Ciljne Skupine Projekta

Ciljna skupina projekta su europska mala i srednja poduzeća, s posebnim naglaskom na poljoprivredno-prehrambeni, tekstilni i metalurški sektor.

Druga ciljna skupina sačinjena je od tehničkih stručnjaka iz organizacija i poduzeća koja pružaju potporu poslovanju, konzultanata, pružatelja usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i drugih organizacija koje mogu iskoristiti rezultate projekta u njihovim treninzima i konzultantskim aktivnostima.

Javna tijela i donositelji odluka mogu imati koristi od ovog projekta pristupanjem alatima koji promiču održivo upravljanje vodama unutar tvrtki.