Projektni Rezultati

Glavni rezultat projekta je kompletan tečaj, dostupan online kao otvoreni izvor obrazovanja, upućen europskim malim i srednjim poduzećima koja žele unaprijediti održivost svog poslovanja te poboljšati konkurentnost svog proizvodnog sistema.

Tečaj je sveobuhvatan program usmjeren na novu profesionalne ulogu Managera vodnog otiska: poduzeća će biti osposobljena za upravljanje vodnim resursima na održiviji i učinkovitiji način poštujući relevantne europske i nacionalne propise.

Save H2O se temelji na praktičnom metodološkom pristupu koji na odgovarajući način pruža managerima i vlasnicima malih i srednjih poduzeća potrebne vještine i znanja o vodnom otisku njihovih poduzeća.