VODNI OTISAK

Vodni otisak mjeri količinu vode koja se utroši za proizvodnju pojedinog proizvoda ili usluge koju poduzeće nudi. Može se mjeriti za pojedini proces kao što je uzgoj riže, za jedan proizvod kao što su hlače, za gorivo ili za cijelo poduzeće.

Vodni otisak pomaže nam dati odgovore na širok spektar pitanja kao što su:

  • Gdje je ovisnost o vodi u mom poslovanju ili u opskrbnom lancu?
  • Može li moje poslovanje biti izloženo riziku zbog problema s vodom u drugim dijelovima svijeta?
  • Mogu li ja napraviti nešto kako bih smanjio vodni otisak mog poslovanja i pridonio upravljanju vodom u korist prirode i ljudi?

Vodni otisak ogleda se u izravnoj i neizravnoj uporabi vode za procese, proizvode, tvrtke ili sektore te uključuje potrošnju i zagađenje vode tijekom cijelog proizvodnog ciklusa od opskrbnog lanca do krajnjega korisnika.

Stoga vam vodni otisak omogućuje da shvatite gdje se koriste i zagađuju vodni resursi u proizvodnji materijala i usluga koje kupujete od ostalih dobavljača kako biste uspješno poslovali.

Vodni otisak sastoji se od tri komponente: zelene, plave i sive.

Zajedno, ove komponente pružaju cjelovitu sliku o potrošnji vode kroz prikazivanje izvora te vode, bilo kao kišnice/vlage (zelena voda) ili površinske/podzemne vode (plava voda) i količine slatke vode koja je potrebna kako bi se apsorbirali zagađivači (siva voda) kada se, na primjer, proizvodi proizvod koji koristite u vašem poslovanju.

Mjerenjem obujma i izvora vode potrošene u proizvodnji proizvoda shvaćamo koliko produktivno se koriste resursi pitke vode – to jest, koliko je jedinica proizvodnje proizašlo iz svake litre potrošene vode. Ova mjera učinkovitosti može se primijeniti na količinu potrošene vode, zeleni i plavi vodni otisak, kao i na količinu asimilacije kapaciteta, sivi vodni otisak. Ako smo proizveli proizvod s manjim sivim vodnim otiskom, smanjili smo pritisak na resurse pitke vode i manje pridonijeli degradaciji kvalitete vode.

Za više informacija posjetite http://waterfootprint.org/