PROJEKTNI KONZORCIJ

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je javna ustanova osnovana od strane Zadarske županije s ciljem informiranja, koordinacije i implementacije Programa ruralnog razvoja 2014-2020 te povećanja i razvoja ljudskih resursa u poduzetništvu, kao i razvoja svijesti o ekologiji i održivom korištenju prirodnih resursa.

Za više informacija posjetite: www.agrra.hr

Driope je hrvatska konzultantska tvrtka koja je stvorena u modernom poslovnom okruženju na inicijativu istaknutih stručnjaka usko povezanih s teritorijem Jadransko-jonske makroregije. Razvili smo poslovno savjetovanje povezano s internacionalizacijom, poslovnim razvojem, EU fondovima i jezičnim uslugama. Tim stručnjaka iz inovativnih sektora, partnerstva u čelnim sektorima i suradnje s institucijama, kako hrvatskim tako i talijanskim, dobitna su formula za uspjeh.

Za više informacija posjetite www.driope.hr

Hrvatska Gospodarska Komora je samostalna stručna i poslovna organizacija svih pravnih osoba. Osnovana je 1852., organizirana u europskoj tradiciji i na tzv. kontinentalnom modelu austrijskih i njemačkih komora s obveznim članstvom. Svaka tvrtka registrirana pri Trgovačkom sudu je član Komore.

Za više informacija posjetite  http://en.hgk.hr

Eurocrea Merchant je konzultantska tvrtka sa sjedištem u Italiji s dva ureda u Milanu i Napulju. Glavni cilj je poboljšati konkurentnost talijanskog društva kroz razvoj poslovanja, pružanja usluga obuke i stvaranje transnacionalnih partnerstava.

Za više informacija posjetite www.eurocreamerchant.it

The European Business and Innovation Centre Network (EBN) je međunarodna neprofitna udruga u obliku otvorene zajednice za organizacije poslovne podrške čija je misija pomoći poduzetnicima, start-upovima ili inovativnim malim i srednjim poduzećima.

Osnovan 1984. od strane EK kako bi koordinirao activnosti Business & Innovation centara (BIC), EBN trenutno ima preko 240 članova (155 BIC i 75 pridruženih članova) u EU i diljem svijeta.  Tijekom posljednja dva desetljeća, EBN je postao referentna točka u Europi za inovacije, spin-off, inkubacije, poduzetništvo, mala i srednja poduzeća i regionalni ekonomski razvoj.

Uzevši u obzir upravljanje projektima, EBN ima 25 godina iskustva u u koordinaciji projekata. Nedavno smo radili i za Svjetsku Banku.

Za više informacija posjetite http://ebn.be

IDEC je konzultantska tvrtka smještena u Pireju, Grčka. Njene aktivnosti sastoje se od edukacija, konzultantskog menadžmenta, osiguranja kvalitete, vrednovanja i razvoja e-učenja te ICT rješenja za privatni i javni sektor. IDEC surađuje s više od 170 instituta diljem Europe i s otprilike 300 stručnjaka u specifičnim područjima.

IDEC ima veliko iskustvo u europskim projektima, bilo kao koordinator ili partner u različitim europskim programima i incijativama. U području cjeloživotnog učenja IDEC ima iskustva u europskim politikama vezanim za cjeloživotno učenje, e posebno za EQF, ECVET, Europass, EQAVET, vrednovanje formalnog i neformalnog učenja te u nacionalnim reformama sustava obrazovanja i osposbljavanje.

Za više informacija posjetite www.idec.gr

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) je privatna konzultantska tvrtka osnovana 1997. u Portugalu kao aktivni centar nacionalnih i međunarodnih mreža povezanih sa znanstvenim, tehnologijskim i inovacijskim sektorima.

Za više informacija posjetite www.spi.pt/en.index

Water Footprint Network (Mreža vodnog otiska) je dinamična, globalna mreža koja pokreće inovaciju i nadahnjuje promjene koje svi moramo napraviti kako bismo pravedno podijelili pitku vodu među svim ljudima te podržali uspješnost zajednica i prirodne različitosti.

Prepoznavajući vrijednost vodnog otiska, međunarodni lideri okupili su se 2008. kako bi uspostavili mrežu organizacija posvećenu korištenju znanstveno utemeljenih praktičnih rješenja i strateških uvida u preobrazbu načina na koje koristimo i upravljamo našim vodnim resursima.

Više od 200 partnera, od velikih tvrtki do malih dobavljača, financijskih institucija i regulatornih tijela, neprofitnih organizacija i akademske zajednice izabrali su pridružiti se Water Footprint Network-u. Zajedno, naše kontinuirano učenje dijeli najnovije napretke u znanju, informacijama i idejama koje će eskalirati promjenama u riječnim slivovima diljem svijeta.

Za više informacija posjetite http://waterfootprint.org/en/