Doelgroepen

De doelgroep van het project is Europese MKB’s met een speciale focus op de landbouw-, voedings-, textiel- en metaalindustrieën

Een tweede doelgroep bestaat uit technisch experts van business support organisaties en -bedrijven, consultants, VET leveranciers en andere organisaties die de projectresultaten kunnen gebruiken bij hun trainings- en adviesactiviteiten.

Overheidsorganisaties en besluitvormers kunnen profijt hebben van dit project door de instrumenten te gebruiken die zijn ontwikkeld om duurzaam waterbeheer binnen productieprocessen te promoten.