WATER FOOTPRINT

 

De Water Footprint meet de hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de productie van elk van de goederen en diensten die een bedrijf levert. Deze kan worden gemeten voor een bepaald proces - zoals het verbouwen van rijst, voor een product - zoals een paar jeans, voor de brandstof die wordt gebruikt in vervoermiddelen of voor een heel bedrijf.

De water footprint stelt ons in staat bedrijven een antwoord te geven op een breed scala aan vragen, zoals:

  • Waar ligt de waterafhankelijkheid voor de activiteiten of toeleveringsketen van mijn bedrijf?
  • Loopt mijn bedrijf mogelijk een risico loopt vanwege waterproblemen op andere plaatsen inde wereld?
  • Kan ik iets doen om de water footprint van mijn eigen bedrijf te verkleinen en te helpen water te beheren voor zowel mensen als de natuur?

 

De water footprint kijkt zowel naar direct als indirect waterverbruik van een proces, product, bedrijf of sector inclusief waterverbruik en verontreiniging tijdens het hele productieproces van de bevoorradingsketen tot de eindgebruiker.

Daardoor geeft de water footprint u een inzicht in waar waterbronnen gebruikt en verontreinigd worden om de materialen en diensten te produceren die u van anderen koopt om uw bedrijf te managen.

De water footprint heeft drie componenten: groen, blauw en grijs.

Samen geven deze drie componenten een totaalbeeld van het waterverbruik door de bron van het verbruikte water weer te geven, als regenval/bodemvocht (groen water) of  oppervlakte/grondwater (blauw water) en het volume aan zoet water dat nodig is voor de assimilatie van de verontreiniging (grijs water), b.v. bij de productie van een product waarin uw bedrijf handelt.

Door het volume en de bron van het water dat gebruikt wordt bij de productie van een product te meten, krijgen we inzicht in hoe productief zoetwaterbronnen worden gebruikt – dat wil zeggen, hoeveel productie-eenheden zijn gemaakt van elke liter water die is gebruikt.

Deze meting van bron-efficiency kan worden toegepast op zowel de hoeveelheid water die is verbruikt, de groen en blauw water footprint en de hoeveelheid assimilatie-capaciteit die is gebruikt, de grijs water footprint. Als we een product maken met een kleine grijs water footprint, hebben we de zoetwaterbron minder belast en minder bijgedragen tot de achteruitgang van de waterkwaliteit.

Voor meer informatie over de water footprint ga naar http://waterfootprint.org/