CONSORTIUM

Het Agentschap voor Plattelandsontwikkeling voor de Zadar Regio (AGGRA) is een overheidsinstituut opgericht door de Zadar Regio met als doel het informeren, coördineren en implementeren van het ‘Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020’, even als het vergroten en ontwikkelen van capaciteitsopbouw in ondernemerschap en bewustwording over ecologie en een duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen.

Voor meer informatie ga naar www.agrra.hr

Driope is een Kroatisch adviesbureau opgezet in de moderne zakelijke omgeving op initiatief van eminente experts die een nauwe band hebben met de Adriatisch – Ionische macro-regio. Ze geven advies met betrekking tot internationalisatie, business ontwikkeling, EU financiering en leveren ook  language services. Een team van experts in innovatieve sectoren, partnerschappen met leiders in de sector en samenwerking met zowel Kroatische als Italiaanse instellingen, zijn een winnende succesformule.

Voor meer informatie ga naar www.driope.hr

De Kroatische Kamer voor de Economie is een onafhankelijke professionele en bedrijfsorganisatie van alle legale entiteiten die zich bezighouden met zaken doen. De organisatie werd in 1852 opgericht, en is georganiseerd in de Europese traditie en volgens het zogenaamde continentale model van Oostenrijkse en Duitse kamers met een verplicht lidmaatschap. Elk bedrijf dat ingeschreven staat bij het Commerciële Hof is lid van de Kamer.

Voor meer informatie ga naar http://en.hgk.hr

Eurocrea Merchant is een advies- en trainingsbureau uit Italië, met twee kantoren in Milaan en Napels. De hoofddoelstelling is om het concurrentievermogen van de Italiaanse gemeenschap te verbeteren door middel van bedrijfsontwikkeling, training en het creëren van transnationale partnerschappen.Voor meer informatie ga naar www.eurocreamerchant.it

De European Business and Innovation Centre Network (EBN) is een internationale non-profit associatie in de vorm van een open gemeenschap voor elke business-ondersteunende organisatie die als missie heeft ondernemers, startende bedrijven of innovatieve MKB’s te helpen.

Opgericht door de EC in 1984 om de activiteiten van EC Business & Innovation Centres (BICs) te coördineren, heeft de EBN op dit moment meer dan 240 leden (155 BIC’s en 75 associate leden) in de EU en wereldwijd.  Gedurende de afgelopen twee decennia is de EBN in Europa een referentiepunt geworden voor innovatie, spin-off, incubatie, ondernemerschap, MKB’s en regionale economische ontwikkeling.

Wat betreft project management heeft de EBN 25 jaar ervaring in het coördineren van projecten voor diverse EC DGs en meest recentelijk voor de Wereldbank. Voor meer informatie ga naar http://ebn.be

IDEC is een trainings- en adviesbureau in Piraeus, Griekenland. Hun activiteiten bestaan uit training, management consulting, kwaliteitswaarborg, evaluatie en ontwikkeling van e-learning en ICT-oplossingen voor zowel de privé als de publieke sector. IDEC werkt samen met meer dan 170 instituten door heel Europa en met ongeveer 300 experts op specifieke gebieden.

IDEC heeft een uitgebreide ervaring in Europese projecten, zowel als coördinator en als partner van verschillende Europese programma’s en initiatieven. IDEC heeft ervaring in Europees beleid betreffende levenslang leren en in het bijzonder EQF, ECVET, Europass, EQAVET, erkenning van formeel en informeel leren en in nationale hervormingen van onderwijs en opleidingssystemen.

Voor meer informatie zie www.idec.gr

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) is een adviesbureau opgericht in 1997 in Portugal als een actief centrum van nationale en internationale netwerken verbonden met de sectoren wetenschap, technologie en innovatie. Voor meer informatie zie www.spi.pt/en.index

Water Footprint Network is een dynamisch, wereldwijd netwerk dat stimuleert tot innovatie en inspireert tot de veranderingen die we allemaal moeten maken om zoet water eerlijk onder alle mensen te verdelen teneinde bloeiende gemeenschappen en de natuurlijke diversiteit in stand te houden.

In 2008 zijn internationale leiders die de waarde van de water footprint onderkenden, samen gekomen om een netwerk van organisaties te vormen dat zich inzet voor de toepassing van op wetenschap gebaseerde praktische oplossingen en strategische inzichten om de manier waarop we onze waterbronnen gebruiken en beheren,  te transformeren.

Meer dan 200 partners, van grote bedrijven tot kleine leveranciers, financiële instellingen en regelgevende instanties, non-profit organisaties en mensen uit de academische wereld hebben de keuze gemaakt zich bij Water Footprint Network aan te sluiten. Deze  doorlopend lerende gemeenschap deelt onderling de meest recente ontwikkelingen in kennis, informatie en ideeën om wereldwijd de verandering in stroomgebieden  te escaleren.

Voor meer informatie zie http://waterfootprint.org/en/